Izjava o tajnosti i povjerljivosti podataka

1. UVODNE ODREDBE

Pristupanjem i/ili uporabom Internetskih stranica društva DRAP d.o.o., Ilica 42, Zagreb, OIB: 41437879613 (dalje u tekstu: DRAP), Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio te da je suglasan s Uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe istih. Ukoliko Korisnik s istim nije suglasan, dužan se suzdržati od korištenja istih, napustiti ih te ne pristupati i/ili koristiti Internetske stranice DRAP-a.

2. PROMJENE POVJERLJIVOSTI PODATAKA

DRAP je ovlašten izmijeniti Izjavu o povjerljivosti podataka u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta izjave o povjerljivosti podataka na svojim Internetskim stranicama. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupaju na snagu odmah nakon objave na Internetskim stranicama. Bilo kakvo korištenje ovih Internetskih stranica od strane Korisnika nakon takve obavijesti podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.
Korisnik se obvezuje povremeno iznova pročitati Izjavu o povjerljivosti podataka kako bi se upoznao s eventualnim promjenama. Ukoliko Korisnik koristi Internetske stranice nakon izmjene Izjave o povjerljivosti podataka, presumira se da se upoznao s izmjenama, da ih razumije i u cijelosti prihvaća. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama uslijed takvih izmjena.

3. VRSTE PRIKUPLJENIH INFORMACIJA I UPORABA PRIKUPLJENIH INFORMACIJA

DRAP prikuplja osobne informacije koje identificiraju Korisnike Internetskih stranica. Kada se Korisnik uključi u određene aktivnosti na DRAP-ovim Internetskim stranicama, kao što su otvaranje korisničkog računa, pretplata na newsletter, objavljivanje sadržaja i/ili objavljivanje tekstova na forumima, sudjelovanje u natjecanjima u organizaciji DRAP-a, ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija DRAP-u, traženje informacija o proizvodima DRAP-a, postavljanje video zapisa i slično, DRAP može zatražiti od Korisnika pružanje određenih informacija o sebi. Korisnik nije dužan uključiti se u navedene aktivnosti. Ukoliko se Korisnik odluči uključiti, DRAP je ovlašten zatražiti osobne informacije: ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj i datum rođenja te sliku.
DRAP je ovlašten koristiti osobne informacije Korisnika kako bi im ponudio proizvode i usluge, organizirao natjecanja, unaprijedio rad Internetskih stranica, poboljšao oglašivačke i promocijske napore, analizirao uporabu Internetskih stranica, poboljšao ponudu svojih proizvoda i usluga te ispitao iskustva Korisnika s trećim stranama. DRAP je izričito ovlašten koristiti komentare Korisnika kako bi druge Korisnike obavijestio o proizvodima. Takav komentar može biti objavljen u DRAP-ovim oglašivačkim materijalima na Internetskoj stranici. Osim toga, ako Korisnici koriste Internetske stranice DRAP-a za slanje informacija ili proizvoda drugim osobama, DRAP je ovlašten pohraniti osobne informacije Korisnika i primatelja. DRAP je ovlašten koristiti osobne informacije Korisnika za rješavanje problema, provedbu administracijskih zadataka, uspostavljanje kontakta, poštivanje ugovora, uključujući Uvjete korištenja i Izjave o povjerljivosti podataka DRAP-ovih Internetskih stranica, poštivanje odgovarajućih zakona te suradnju sa službama za provođenje zakona.
DRAP je ovlašten prikupljati informacije koje ne identificiraju specifičnog Korisnika, uključujući Uniform Resource Locator (URL) Internetske stranice koju je Korisnik posjetio prije otvaranja Internetske stranice DRAP-a, URL Internetske stranice koju je Korisnik posjetio nakon napuštanja DRAP-ove Internetske stranice, vrsta pretraživača kojeg Korisnik koristi te Korisnikovu Internet Protocol (IP) adresu. Ovlašteni pružatelji usluga i oglašivači mogu automatski prikupljati ove informacije prilikom posjete ove Internetske stranice, putem „kolačića“ i drugih alata. DRAP koristi takve podatke isključivo za rješavanje problema, administriranje Internetske stranice, analizu trendova, skupljanje demografskih podataka, analizu sukladnosti s pozitivnim propisima i suradnju sa službama za provođenje zakona.
Ovisno o vrstama aktivnosti, neke informacije su određene kao obavezne, a neke kao dobrovoljne. Ako Korisnik ne pruži obvezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost. DRAP neće prikupljati osobne podatke putem svojih Internetskih stranica i to: ime i prezime, adresa, telefonski broj ili elektronička adresa korisnika, osim ako ih Korisnik dobrovoljno prijavi registracijom DRAP-u ili isto učini putem ankete, suglasnošću i/ili ako tako dopuštaju važeći zakoni i propisi za zaštitu osobnih podataka.

4. OBJAVLJIVANJE OSOBNIH INFORMACIJA

DRAP neće dijeliti Identifikacijske osobne informacije s drugim stranama. DRAP pruža određene usluge i proizvode preko trećih strana. Treći pružatelji usluga provode određene aktivnosti u ime i za račun DRAP-a kao što su slanje i distribucija DRAP-ovih administrativnih i promocijskih e-mail poruka. DRAP može podijeliti osobne podatke Korisnika s takvim Pružateljima usluga za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte, administriranje natjecanja, uklanjanje duplikata informacija na popisima klijenata, analizu podataka, pružanje usluga oglašavanja, osiguravanje rezultata pretrage i veze, obradu plaćanja kreditnim karticama, upravljanje Internetskim stranicama, rješavanje problema, i pružanje korisničkih usluga.
DRAP je ovlašten otkriti informacije o Korisniku u svrhu zaštite DRAP-a i zaštite drugih. DRAP je ovlašten otkriti Identifikacijske osobne informacije Korisnika kad je opravdano očekivati da će njihovo otkrivanje pomoći provođenju zakona ili je nužno kao posljedica sudskog naloga, da će osigurati sukladnost s ovom Izjavom o povjerljivosti podataka, Uvjetima o korištenju Internetskih stranica DRAP-a ili drugim ugovorima; ili zaštititi prava vlasništva ili sigurnosti ovih Internetskih stranica, njihovih Korisnika ili drugih osoba.
Ako Korisnik ne želi da se njegovi osobni podaci upotrebljavaju za podršku odnosa s kupcima (osobito za izravni marketing ili istraživanje tržišta), DRAP će poštovati Korisnikov izbor. Osobne identifikacijske podatke DRAP ne prodaje ni ne plasira na tržište trećim osobama, osim DRAP-ovim pridruženim društvima.

5. NADOPUNE I ISPRAVLJANJE INFORMACIJA

Korisnik je ovlašten promijeniti bilo koji osobni podatak slanjem e-mail poruke ili promjenom profila korisnika. U e-mail poruci Korisnik je dužan navesti ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti. Korisnik također može svakodobno zatražiti brisanje ili uklanjanje informacija o svom korisničkom računu. Korisnik je upoznat da DRAP ne može izbrisati informacije povezane s prošlim transakcijama na njegovim Internetskim stranicama.

6. IZBOR KORISNIKA U VEZI S PRIKUPLJANJEM I UPORABOM INFORMACIJA

Korisnik ne može isključiti primanje Administrativnih e-mail poruka koje se odnose na Korisničku aktivnost na Internetskoj stranici, i uključuju poruke u vezi s određenim Korisničkim računima, zahtjeve ili upite te poruke u vezi s kupnjom proizvoda i usluga. Korisnik ima mogućnost zatražiti promocijske e-mail poruke koje oglašavaju proizvode DRAP-a, uključujući ekskluzivne prodajne i druge ponude, i/ili proizvode i usluge povezanih tvrtki. DRAP šalje promocijske e-mail poruke registriranim Korisnicima koji su odabrali opciju primanja promocijskih poruka. Ukoliko Korisnik ne želi primati promocijske e-mail poruke u bilo kojem trenutku nakon registriranja možete odabrati opciju otkazivanja primanja promocijskih e-mail poruka. U slučaju kontaktiranja, Korisnik treba navesti ime i prezime, adresu, e-mail adresu i koju vrstu promocijskih e-mail poruka više ne želi primati.

7. ZAŠTITA PODATAKA

Za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa DRAP poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti.
Korisnik može pristupiti osobnim informacijama na DRAP-ovim Internetskim stranicama pomoću zaporke i e-mail adrese. Korisniku se preporučuje ne otkrivati zaporku trećim osobama. Korisnik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko Interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako DRAP provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s njene Internetske stranice te nije odgovorna za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

8. PRAĆENJE PODATAKA

DRAP je ovlašten pohranjivati na računalu Korisnika „kolačiće“ koji sadrže informacije o Korisniku i koji se koriste radi uštede vremena Korisnika za vrijeme korištenja Internetskih stranica DRAP-a, radi praćenja i usmjeravanja Korisnikovih interesa s ciljem pružanja usluga prilagođenih svakom Korisniku. „Kolačići“ također prikupljaju neosobne informacije Korisnika. Za prikazivanje oglasa na svojoj Internetskoj stranici DRAP može koristiti treće agencije za oglašavanje. Kao dio njihove usluge treće agencije mogu staviti odvojene „kolačiće“ na računalo Korisnika, a nad kojima DRAP nema pristup ili kontrolu. Korisnik može urediti postavke pretraživača kako bi odbio „kolačiće“, u kojem slučaju se može dogoditi da neki dijelovi DRAP-ovih Internetskih stranica možda neće pravilno raditi. DRAP može koristiti i druge standardne tehnologije za praćenje uporabe Internetskih stranica i promocija, te može dozvoliti Trećim pružateljima usluga korištenje ove metode u ime DRAP-a.

9. POVJERLJIVOST PODATAKA TREĆIH INTERNETSKIH STRANICA

Ova Izjava o povjerljivosti podataka se odnosi samo na uporabu i objavljivanje informacija koje DRAP prikuplja od Korisnika. Druge Internetske stranice kojima se može pristupiti putem DRAP Internetskih stranica imaju svoje izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihovog korištenja i objavljivanja na njima. DRAP ne snosi odgovornost za načine i uvjete rada trećih strana.

10. MALOLJETNICI

Maloljetne osobe mogu sudjelovati u promotivnim aktivnostima jedino i isključivo uz suglasnost roditelja, staratelja ili skrbnika. DRAP neće svjesno prikupljati ili zadržavati informacije - osobne podatke djece mlađe od 14 godina bez inzistiranja na tome da pridobiju suglasnost roditelja, ako tako zahtijeva važeći zakon. Osobne podatke djeteta DRAP će upotrebljavati ili objavljivati samo ako tako dopušta zakon, uz suglasnost roditelja prema lokalnim zakonima ili propisima ili zaštititi dijete.

11. PRIMJENA IZJAVE

Ova izjava primjenjuje se od 1. srpnja 2016. do opoziva od strane DRAP-a.

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Martina Arapinac Radičević
Remetinečka cesta 101, 10 020 Zagreb
telefon: 095 8000 216, e-mail: dataprotection@drap.agency

Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja zadaće sukladno čl. 37. Opće uredbe o zaštiti podataka te isti,
između ostalog, sukladno navedenom članku savjetuje voditelja obrade te zaposlenike o obvezama iz Uredbe.
Službenik za zaštitu osobnih podataka ne daje pravne savjete drugim voditeljima obrade i drugim fizičkim osobama
koji nisu zaposlenici voditelja obrade kod kojeg je isti imenovan.